Vežėjo civilinės atsakomybės draudimas (CMR)

Vežėjo civilinės atsakomybės draudimas (CMR) atlygins Jūsų kliento patirtus nuostolius, jeigu prarasite, sugadinsite ar pavėluosite pristatyti Jums patikėtą krovinį.

CMR draudimas galioja pervežimams tarptautiniais maršrutais (pagal CMR konvenciją) ir Lietuvos Respublikoje (pagal Lietuvos įstatymus).

Kokius nuostolius atlygina vežėjų civilinės atsakomybės draudimas (CMR) ?

  • Jūsų atsakomybę už gabenamą krovinį- atsiradusią krovinio pervežimo, iškrovimo / pakrovimo / perkrovimo metu tiek vykdant pervežimus pagal CMR konvenciją tiek vykdant kabotažinius pervežimus (atlyginami nuostoliai dėl avarijos, gaisro, kitų įvykių, už kuriuos Jūs esate atsakingas);
  • Jūsų atsakomybę už krovinio siuntėjo arba gavėjo finansinius nuostolius, patirtus dėl Jūsų neįvykdytų arba netinkamai įvykdytų įsipareigojimų pagal gabenimo sutartį.
  • Už žalą, padarytą gabenamu kroviniu tretiesiems asmenims.
  • Už patikėtus laikinai saugoti / naudoti įvairių tipų konteinerius, priekabas, puspriekabes;
  • Už žalą Jums dirbančių vairuotojų turtui – rūbams, asmeniniams daiktams;
  • Papildomai įtraukiant, išplėstą atsakomybę už krovinį (pvz. dėl 40 SDR/ kg atsakomybės vykdant kabotažinius pervežimus Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje);
  • Papildomai įtraukiant vežėjo didelio neatsargumo (Gross Negligence) riziką;
  • Atsakomybę dėl žalos kylančios vykdant ekspedijavimo veiklą.

Taip pat atlyginamos išlaidos patirtos gelbėjant krovinį, teisinės išlaidos.

Naudinga informacija:

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.68227

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu taisyklės https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.42368

Reikia konsultacijos? Susisiekite su mūsų draudimo ekspertais: