Vartotojų ginčai su finansų rinkos dalyviu

Jeigu taip atsitiko, kad mes neišpildėme Jūsų lūkesčių, visada esame atviri problemų sprendimui ir išnagrinėjimui.

Skundų teikimo tvarka

Jūs turite teisę raštu pateikti mums skundą, skunde nurodant šią informaciją:

 • Vardą, pavardę (pavadinimą);
 • Asmens kodą (įmonės kodą);
 • Gyvenamąją vietą (buveinės adresą);
 • Telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
 • skundo surašymo vietą ir datą;
 • konkretų skundžiamą veiksmą (neveikimą), kuriuo buvo  pažeistos Jūsų teisės arba teisėti interesai susiję su mūsų teikiamomis paslaugomis;
 • aplinkybes, kuriomis Jūs grindžia savo skundą  ir tai patvirtinančius įrodymus;
 • Jūsų reikalavimą;
 • pridedamų dokumentų sąrašą.

Kaip pateikti skundą?

Skundą galite pateikti žemiau išvardintais būdais:

 • asmeniškai, apsilankant mūsų klientų aptarnavimo skyriuose,
 • atsiunčiant laišką: UADBB „Lagedra“, S. Daukanto g. 2-44, LT-92124, Klaipėda, Lietuva.
 • atsiunčiant laišką elektroninio pašto adresu: info@lagedra.lt
 • pateikiant skundą kitu būdu, atitinkančiu rašytinio skundo pateikimo reikalavimą.

Išnagrinėję skundą, atsakymą raštu Jums pateiksime  kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtinais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per šiame punkte nurodytą laikotarpį, mes apie tai pranešime Jums, nurodydami vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir Jums pateiktas atsakymas.

Jūs turite teisę su skundu kreiptis į LB Priežiūros tarnybą, adresu: Gedimino pr. 6, Vilnius, Draudimo brokerių rūmus, adresu: Vytenio g. 6, Vilnius, (išsamesnė informacija pateikiama www.dbr.lt).  Jeigu Jūs esate vartotojas turite teisę su skundu kreiptis LR Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, adresu:  Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius  (išsamesnė informacija pateikiama www.vvtat.lt);

Ginčai, dėl pateiktų reikalavimų, kurie yra susiję su draudimo sutartimi, pateikiami Jūsų draudimo sutartyje nurodytam draudikui. Jeigu Jūs esate vartotojas, tokie ginčai dėl pateiktų reikalavimų, neteismine tvarka ir nemokamai gali būti nagrinėjami Lietuvos banke (išsamesnė informacija pateikiama www.lb.lt).

Anoniminiai skundai nepriimami ir nenagrinėjami.

Su visa UADBB „Lagedra“ skundų nagrinėjimo tvarka galite susipažinti čia.