Veikla

Profesionalus draudimo sutarčių sudarymas

Kokybiškos ir atitinkančios kliento poreikius draudimo sutarties sudarymas reikalauja specifinių žinių, patirties ir profesionalaus specialisto įžvalgų. Draudimo rinka yra labai dinamiška ir nepastovi, draudimo produktai, draudimo įmokų dydžiai priklauso nuo begalės faktorių ir informacijos pateikimo draudikams, tuo tarpu Lagedra draudimo brokeriams tai įprastas darbas. Bendradarbiaudami su draudikais siekiame maksimalios naudos klientui, kokybiškos draudimo sutarties sudarymo ir kainos atžvilgiu, mūsų draudimo sprendimai bus Jums naudingi, konkurencingi ir padės įsigyjant Jūsų poreikius labiausiai atitinkančias draudimo sutartis.

Mes įsipareigojame:

 • Organizuoti konkursus tarp draudikų, Jūsų turtiniams interesams apdrausti;
 • Teikti prašymus, derinti draudimo sąlygas, pateikti kitą būtiną informaciją draudikams organizuojant Jūsų turtinių interesų draudimą;
 • Teikti Jums gautų draudimo pasiūlymų analizę, konsultacijas ir išvadas bei paruoštus draudimo sutarčių projektus susipažinimui;
 • Nuolatinį draudimo paslaugų ir jų kainų monotoringą;
 • Kokybišką aktualių draudimo sutarčių sudarymą.
laptop, office, hand

Draudimo sutarčių administravimas

Klaidinga manyti, kad sudarius draudimo sutartį draudimo brokerio paslaugos vėl bus reikalingos tik pasibaigus draudimo sutarčiai. Draudimo sutarties administravimą atliekame nuolat, priklausomai nuo savalaikiai iš sudarytos draudimo sutarties kylančių pareigų mūsų įmonei, tiek nuo individualių Jūsų poreikių, atsirandančių galiojant sudarytoms draudimo sutartims. Draudimo sutarties galiojimo metu, mes informuojame, primename savo klientams apie eilinių draudimo įmokų mokėjimą, pasibaigiančias draudimo sutartis, kontroliuojame mokėjimo sąskaitų draudimo įmokoms sumokėti išrašymą, pateikiame laiku neapmokėtų draudimo įmokų / skolų suvestines ir pan.

Draudimo sutarčių administravimas atliekamas Lagedra specialistui kontroliuojant procesą, bei įmonės naudojamos elektroninės draudimo sutarčių apskaitos programos pagalba, kuri automatiškai Jus informuos apie eilinius įmokų mokėjimus, draudimo sutarčių pabaigas.

Draudimo sutarčių auditas

Atsižvelgiant į Jūsų poreikius ir veiklos specifiką, mes be papildomo užmokesčio įvertinsime:

 • Sudarytų, galiojančių draudimo sutarčių sąlygas;
 • Draudiminės rizikos apimtis, ar esamos draudimo sutartys apsaugo Jus nuo galimų nuostolių ir potencialių grėsmių;
 • Ar sutartis sudaryta kokybiškai, vertinant profesionaliomis įžvalgomis ir teisinių aspektu;
 • Ar sumokėtos draudimo įmokos dydis atitinka draudimo paslaugos kokybę bei draudimo rinkos sąlygas;
 • Patikrinsime draudimo bendrovių su kuriomis bendradarbiaujate patikimumą ir saugumą.

Nuostolių valdymas, prevencija

Mūsų nuolatiniame darbe, sudarant draudimo sutartis didelis dėmesys ir nemažos laiko sąnaudos skiriamos klientų nuostolių valdymui ir prevencijai. Atsižvelgiant į klientų draudimo sutarčių nuostolingumo istoriją, teikiame pasiūlymus, konsultacijas, kaip pagerinti nuostolingumo rodiklius, įvykių dažnį, kokių prevencinių priemonių imtis nuostoliams išvengti.  Sėkmingas nuostolių prevencijos modelio taikymas sumažins Jūsų įmonės nuostolingumo rodiklius, sukurs patrauklesnės įmonės įvaizdį draudikų vertinime ir padės sumažinti draudimo išlaidų sąnaudas ateityje.

Žalų administravimas ir teisinė pagalba draudimo klausimais

Atliekame tiesioginį žalų administravimą klientams, atstovaujame Jūsų interesus, registruojant žalas, pateikiant draudikui visus žalos administravimui aktualius dokumentus iki draudimo išmokos gavimo, bendraujame su pretenzijų pareiškėjais. Mūsų klientams žalų administravimas atliekamas be papildomo užmokesčio. Žalų administravimas draudėjams, kurių draudimo sutartys buvo sudarytos mums netarpininkaujant, atliekamas tik už sutartą užmokestį.

Žalų administravimo paslaugos:

 • Konsultacija apie Jūsų pareigas atsitikus įvykiui;
 • Įvykių užregistravimas, pagal draudimo kompanijų reikalavimus, pagalba užpildant būtinus dokumentus;
 • Draudiminių įvykių administravimas iki draudimo išmokos išmokėjimo;
 • Nesureguliuotų žalų monitoringas, periodinių ataskaitų teikimas;
 • Konsultacija ir tarpininkavimas, sprendžiant draudimo teisinius santykius su draudimo kompanijomis dėl įvykių pripažinimo draudžiamaisiais/nedraudžiamaisiais, draudimo išmokų mokėjimo klausimais, ar atsisakymo mokėti draudimo išmoką pagrįstumo;
 • Pagalba dėl teisingo žalos dydžio apskaičiavimo;
 • Tiesioginio žalų sureguliavimo paslauga į žalos atlyginimo procesą neįtraukiant draudimo kompanijos;
 • Pretenzijų ir kitų būtinų dokumentų žalos sureguliavimui parengimas;
 • Remonto išlaidų ir negautų pajamų išieškojimas iš užsienio draudimo kompanijų;
 • Papildomų patirtų nuostolių (pvz. transporto priemonės prekinės vertės netekimas) išieškojimas iš draudimo kompanijų ir kt.